Dział Wynagrodzeń

Do zadań Działu Wynagrodzeń należy:   

 • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń osobowych i innych należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • wprowadzanie do rejestru zawartych umów o dzieło/zlecenie,
 • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń bezosobowych i honorariów,
 • zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu umów zlecenia,
 • zgłaszania/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia zdrowotnego studentów i uczestników studiów doktoranckich, spełniających warunki do ubezpieczenia,
 • sporządzanie miesięcznej dokumentacji rozliczeniowej ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszu pracy oraz przekazywanie do ZUS wraz z należnymi składkami,
 • korekty dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej do ZUS,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek zryczałtowany oraz przekazywanie do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za dany rok podatkowy oraz po ustaniu zatrudnienia,
 • obliczanie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika „za rok podatkowy”,
 • sporządzanie rozdzielnika dokonanych wypłat wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i honorariów za okresy miesięczne.Pracownicy działu:

Kierownik działu
mgr Józef Limanowski  – tel. 091 449 42 46, pok. nr 214

 

mgr inż. Katarzyna Charkiewicz - tel. 091 449 43 86, pok. nr 17 budynek Starej Chemii przy ul. Pułaskiego

mgr Galowska Ewa - tel. 091 449 44 15, pok. nr 213

mgr Katarzyna Heyer - tel. 091 449 49 65, pok. nr 219

Danuta Kolenda - tel. 091 449 43 86, pok. nr 17 budynek Starej Chemii przy ul. Pułaskiego

mgr Elżbieta Mędrek - tel. 091 449 48 43, pok. nr 212

Ewa Miniszewska - tel. 091 449 45 22, pok. nr 213

mgr Beata Przybylska - tel. 091 449 45 22, pok. nr 213

Izabela Rzepnicka - tel. 091 449 48 43, pok. nr 212

lic. Adriana Wasilewska - tel. 091 449 47 73, pok. nr 210

mgr Alicja Wielgosz - tel. 091 449 49 10, pok. nr 17 budynek Starej Chemii przy ul. Pułaskiego

lic. Anna Zalewska - tel. 091 449 47 73, pok. nr 210