Dział Wynagrodzeń

Do zadań Działu Wynagrodzeń należy:   

 • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń osobowych i innych należności pieniężnych wynikających ze stosunku pracy,
 • sporządzanie list wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • wprowadzanie do rejestru zawartych umów o dzieło/zlecenie,
 • sporządzanie list wypłat wynagrodzeń bezosobowych i honorariów,
 • zgłaszanie/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z tytułu umów zlecenia,
 • zgłaszania/wyrejestrowywanie do/z ubezpieczenia zdrowotnego studentów i uczestników studiów doktoranckich, spełniających warunki do ubezpieczenia,
 • sporządzanie miesięcznej dokumentacji rozliczeniowej ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i funduszu pracy oraz przekazywanie do ZUS wraz z należnymi składkami,
 • korekty dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej do ZUS,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek zryczałtowany oraz przekazywanie do urzędu skarbowego,
 • sporządzanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za dany rok podatkowy oraz po ustaniu zatrudnienia,
 • obliczanie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika „za rok podatkowy”,
 • sporządzanie rozdzielnika dokonanych wypłat wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i honorariów za okresy miesięczne.Pracownicy działu:

Kierownik działu

 • mgr Agnieszka Oryńczak  – tel. 091 449 42 46, pok. nr 210 A

 

Pozostali:

 • mgr Galowska Ewa - tel. 091 449 44 15, pok. nr 203 A
 • Grifka Izabela - tel. 091 449 47 73, pok. nr 212 B
 • mgr Katarzyna Heyer - tel. 091 449 49 65, pok. nr 227 B
 • mgr Elżbieta Mędrek - tel. 091 449 43 86, pok. nr 201 A
 • Ewa Miniszewska - tel. 091 449 45 22, pok.  nr 203 A
 • mgr Ewa Nowińska - tel. 091 449 43-86, pok. nr 201 A
 • mgr Beata Przybylska - tel. 091 449 45 22, pok. nr 203 A
 • mgr Marzena Raczyńska - tel. 091 449 48 43, pok. nr 202 A
 • Izabela Rzepnicka - tel. 091 449 48 43, pok. nr 202 A
 • mgr Anna Spalitabaka - tel. 091 449 47 73, pok. nr 212 B
 • lic. Adriana Wasilewska - tel. 091 449 47 73, pok. nr 212 B
 • mgr Alicja Wielgosz - tel. 091 449 49 10, pok. nr 201 A