Dział Finansowy

Do zadań Działu Finansowego należy:

  • przyjmowanie do realizacji dokumentów finansowo-księgowych,
  • rozliczanie płatności gotówkowych, bezgotówkowych i zagranicznych,
  • ewidencja krajowych i zagranicznych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń,
  • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi w zakresie rozrachunków,
  • przeprowadzanie oraz dokumentowanie wyceny bilansowej rozrachunków,
  • gromadzenie informacji oraz sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług,
  • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych.Pracownicy działu:

Kierownik działu
mgr Małgorzata Mysiurska – tel. 091 449 40 02, pok. nr 220 

Danuta Jarecka - tel. 091 449 40 27, pok. nr 105A

mgr Joanna Marcińska - tel. 091 449 40 27, pok. nr 103A

Anna Niedzielko - tel. 091 449 41 28, pok. nr 123 

lic. Anna Radecka - tel. 091 449 45 25, pok. nr 715 (BJM 7 piętro)

Iwona Radzik - tel. 091 449 45 29, pok. nr 201

mgr Magdalena Roman - tel. 091 449 45 29, pok. nr 201

mgr inż. Magdalena Smolińska - tel. 091 449 40 27, pok. nr 103A

lic. Anna Szadkowska - Materkowska - tel. 091 449 45 25, pok. nr 715 (BJM 7 piętro)

mgr Anna Szocik - tel. 091 449 44 80, pok. nr 714 (BJM 7 piętro)

mgr inż. Karina Szpak - tel. 091 449 44 80, pok. nr 714 (BJM 7 piętro)

mgr Anna Szycik - tel. 091 449 45 29, pok. nr 201

mgr Kamila Wojciechowska - tel. 091 449 41 15, pok. nr 103A