Dział Finansowy

Do zadań Działu Finansowego należy:

 • przyjmowanie do realizacji dokumentów finansowo-księgowych,
 • rozliczanie płatności gotówkowych, bezgotówkowych i zagranicznych,
 • ewidencja krajowych i zagranicznych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń,
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi w zakresie rozrachunków,
 • przeprowadzanie oraz dokumentowanie wyceny bilansowej rozrachunków,
 • gromadzenie informacji oraz sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług,
 • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych.Pracownicy działu:

Kierownik działu

 • mgr Joanna Marcińska – tel. 091 449 40 02, pok. nr 118 C

 

Pozostali:

 • Danuta Jarecka - tel. 091 449 40 27, pok. nr  122 C
 • mgr Aleksandra Kochanowska - tel. 091 449 45 00, pok. nr 123 C
 • mgr Agnieszka Makowska - tel. 091 449 40 27, pok. nr 125 C
 • Anna Niedzielko - tel. 091 449 41 28, pok. nr 121 C
 • mgr Aneta Próchniak – tel. 091 449 45 25, pok. 120 C
 • Iwona Radzik - tel. 091 449 45 29, pok. nr 121 C
 • mgr inż. Magdalena Smolińska - tel. 091 449 41 15, pok. nr 125 C
 • lic. Anna Szadkowska - Materkowska - tel. 091 449 44 80, pok. nr 120 C
 • mgr Anna Szocik - tel. 091 449 44 80, pok. nr  120 C
 • mgr Anna Szycik - tel. 091 449 45 29, pok. nr  121 C