Dział Księgowości

Do zadań Działu Księgowości należy:   

  • ewidencja księgowa na kontach syntetycznych w sposób umożliwiający sporządzenie zestawienia sald oraz ustalenie obrotów kont syntetycznych,
  • ewidencja księgowa na kontach analitycznych w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie zestawienia sald kont analitycznych,
  • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
  • prowadzenie ewidencji niezbędnej do dokonania rozliczeń podatkowych,
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
  • przygotowanie informacji do sprawozdań finansowo – księgowych,
  • uczestniczenie w opracowaniu zakładowego planu kont,
  • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Uczelni.


Pracownicy działu:

Kierownik działu
mgr Elżbieta Kieliszkowska – tel. 091 449 60 47, pok. nr 717 (BJM 7 piętro)

 

Agata Baran - tel. 091 449 42 08, pok. nr 716 (BJM 7 piętro)

mgr Maria Dębiec-Rybicka - tel. 091 449 41 38, pok. nr 714 (BJM 7 piętro)

inż. Magdalena Domozych - tel. 091 449 49 36, pok. nr 719 (BJM 7 piętro)

mgr Agnieszka Gielarowska - tel. 091 449 47 95, pok. nr 726 (BJM 7 piętro)

mgr Małgorzata Grzegorzewska - tel. 091 449 60 48, pok. nr 723 (BJM 7 piętro)

mgr Urszula Janus - tel. 091 449 40 21, pok. nr 721 (BJM 7 piętro)

Janina Kruczek - tel. 091 449 46 48, pok. nr 721 (BJM 7 piętro)

mgr Hanna Makutynowicz - tel. 091 449 46 48, pok. nr 726 (BJM 7 piętro)

mgr Katarzyna Pietrzykowska - tel. 091 449 41 38, pok. nr 703 (BJM 7 piętro)

mgr Daniela Szwajcer - tel. 091 449 49 36, pok. nr 723 (BJM 7 piętro)

mgr Krystyna Szydłowska - tel. 091 449 49 36, pok. nr 719 (BJM 7 piętro)

mgr Sylwia Tomaszewska - tel. 091 449 43 83, pok. nr 726 (BJM 7 piętro)

mgr Aneta Winnicka - tel. 091 449 47 95, pok. nr 726 (BJM 7 piętro)