Dział Ekonomiczny

Do zadań Działu Ekonomicznego należy:

 • sporządzanie planu rzeczowo – finansowego uczelni oraz sprawozdania z jego wykonania,
 • opracowywanie danych, koordynowanie prac w zakresie planu (budżetu) jednostek i pionów organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
 • realizacja procesu związanego z wypłatą nagród rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • opracowywanie zasad podwyżek wynagrodzeń osobowych oraz ich realizacja,
 • rozliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników finansowanych ze środków na działalność badawczą,
 • sporządzanie sprawozdań GUS i budżetowych dotyczących wynagrodzeń i zatrudnienia,
 • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych.Pracownicy działu:

Kierownik działu

 • mgr Jolanta Górniak – tel. 091 449 42 13, pok. nr 206 A

 

Pozostali:

 • Marzena Bogucka - tel. 091 449 42 10, pok. nr 205 A
 • mgr Anna Buczkowska - tel. 091 449 44 93, pok. nr 205 A
 • mgr Ewa Janowska - tel. 091 449 42 10, pok. nr 205 A