Dział Ekonomiczny

Do zadań Działu Ekonomicznego należy:

  • sporządzanie planu rzeczowo – finansowego uczelni oraz sprawozdania z jego wykonania,
  • opracowywanie danych, koordynowanie prac w zakresie planu (budżetu) jednostek i pionów organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
  • realizacja procesu związanego z wypłatą nagród rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  • opracowywanie zasad podwyżek wynagrodzeń osobowych oraz ich realizacja,
  • rozliczanie wynagrodzeń osobowych pracowników finansowanych ze środków na działalność badawczą,
  • sporządzanie sprawozdań GUS i budżetowych dotyczących wynagrodzeń i zatrudnienia,
  • sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych.Pracownicy działu:

Kierownik działu
mgr Jolanta Górniak – tel. 091 449 44 93, pok. nr 103

Marzena Bogucka - tel. 091 449 44 93, pok. nr 103
mgr Anna Buczkowska - tel. 091 449 44 93, pok. nr 103
mgr Ewa Janowska - tel. 091 449 44 93, pok. nr 103
mgr Joanna Krzyżak - tel. 091 449 44 93, pok. nr 103