Dział Finansowy

Do zadań Działu Finansowego należy:

  • przyjmowanie do realizacji dokumentów finansowo-księgowych,
  • rozliczanie płatności gotówkowych, bezgotówkowych i zagranicznych,
  • ewidencja krajowych i zagranicznych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń,
  • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi w zakresie rozrachunków,
  • przeprowadzanie oraz dokumentowanie wyceny bilansowej rozrachunków,
  • gromadzenie informacji oraz sporządzanie deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług,
  • przygotowanie danych do sporządzania sprawozdań finansowych i innych informacji finansowych.Pracownicy działu:

Kierownik działu
mgr Małgorzata Mysiurska – tel. 091 449 40 02, pok. nr 220 

mgr Magdalena Brodowska - tel. 091 449 40 27, pok. nr 104

Barbara Felisiak - tel. 091 449 44 80, pok. nr 216

Danuta Jarecka - tel. 091 449 40 27, pok. nr 104

mgr Lidia Lewandowska - tel. 091 449 40 27, pok. nr 104

Barbara Maciąg - tel. 091 449 45 25, pok. nr 216

Anna Niedzielko - tel. 091 449 41 28, pok. nr 123 

lic. Anna Radecka - tel. 091 449 45 25, pok. nr 216

Iwona Radzik - tel. 091 449 45 29, pok. nr 122

mgr inż Magdalena Smolińska - tel. 091 449 40 27, pok. nr 104

lic. Anna Szadkowska - Materkowska - tel. 091 449 45 25, pok. nr 216

lic. Iwona Świst - tel. 091 449 45 29, pok. nr 122

mgr Małgorzata Tomkowicz - tel. 091 449 40 27, pok. nr 104